Wat zit er in je DNA?

Over je 25.000 Genen. Je biologisch DNA (je erfelijk materiaal wat je van je ouders hebt meegekregen) komt voor 99% overeen met anderen. 1% is dus anders. Neurowetenschappers hebben ontdekt dat er specifieke genen invloed hebben op ons natuurlijk (onbewust) gedrag en persoonlijkheid. Ons lichaam maakt continu belangrijke neurotransmitters/hormonen zoals dopamine, serotonine, oxytocine en testosteron aan.  Deze neurotransmitters / hormonen hebben dus invloed op onze dagelijkse (on)bewuste handelingen en beslissingen.

Voorspellen of verklaren

Wie we zijn en wat we doen is niet alleen afhankelijk van je biologisch startpunt. Het is een optelsom van de omgeving waarin je werkt, je opvoeding en je professionele ontwikkeling. Het is niet mogelijk om op basis van je DNA de toekomst te voorspellen. Wel kan DNA analyse je een beter inzicht geven in je talenten en in hoeverre je die ook hebt ontwikkeld.